Afdeling #2 Grusgraven

Grusgraven, Varde den 26. februar 2023

 • Lokalitet & parkering:
  Vi kører fra græsområdet (event pladsen) nordvest for Nysø. Kør efter Roustvej 106, 6800 Varde.
  Du kan ikke køre helt ned til start, men kan parkere oppe ved Ny Sø p-pladsen og så følge grusvejen ned forbi udsigtspunktet og ind til startområdet.
   
 • Rutebeskrivelse: Ruten er en kombination af det blå og det røde spor. Den er ca. 6,3 km lang og vi forventer en vindertid for Sport på ca. 18-19 min.

  Ruten er teknisk med mange sving og de kendte flow kombinationer, hvor det kan opleves som en udfordring at holde farten i svingene og samtidig være kniv-skarp på bakkerne. Der er enkelte sektioner hvor vi kører “modsat” normal køreretning, og det vil give en anderledes oplevelse af sporet.

 • Antal omgange: 
  Sport: 4 omgange (ca. 75 min).
  Motion Herre 1, U/19 & H50: 3 omgange (ca. 60 min).
  E-Bike (m/k), Motion Herre 2, Damer, D40, H60 & B&U U/15: 2 omgange (ca. 50 min).
  B&U U/11: 1 omgang (ca. 35 min).
   
 • Starttiderne er:
  10:00 Sport, U/19 opdelt i to grupper
  10:01 H50
  10:02 Herre Motion 1
  10:03 E-Bike (m/k)
  10:04 Dame Motion, Dame40, Herre Motion 2 & H60 i blandet opstilling på samme skud.
  10:06 U/15 og U/11 på samme skud, men med U/11 opdelt og adskilt bagved U/15.
  Følg ubetinget vores starters anvisninger på startlinjen, da der kan ske lokale tilretninger.
   
 • Tidsplan:

  Kl. 8.45 – 9.40 Indskrivning/registrering. Du skal afhente dit startnummer til hver afdeling, så derfor skal du forbi check ind. På nummeret står dit chip nr. Check selv, at det er den korrekte chip, som du bruger til løbet. Chipnummer fremgår også af dit startnummer

  Kl. 10.00 Start jvf. ovenstående

  Kl. 12.00 Præmieoverrækkelse. Der er mindre præmier til et, to og tre i hver klasse samt lodtrækningspræmier blandt alle, som har deltaget i afdelingen. Du skal smide dit startnummer i den pink plastkasse på præmiepodiet, så vi kan trække lod blandt deltagerne. Man skal være fysisk tilstede for at modtage sin lodtrækningspræmie og vi forventer at ALLE deltager i præmieoverrækkelsen. Til finalen forventes der præmieoverrækkelse kl. 12.45, da der køres længere tid til denne afdeling.

  Herefter oprydning og nedtagning af rute – her er alle velkommen til at give en hånd med!

 • Specielle forhold:
  Der er opsat telt og toiletvogn på pladsen. Vores kiosk er klar, og der er som altid masser af lækre tilbud at købe, så tag lidt penge med, og spar madpakken på søndag. Vores priser er yderst rimelige, og kvaliteten er i orden..