Afdeling #3 Blåbjerg, Henne

Opdateres med 2024 info senere


Lokalitet & Parkering:
Start er på toppen af Blåbjerg ved p-pladsen. I kan parkere på Himmelvejen fra både syd og nord – samt nedenfor Blåbjerg på P-pladserne langs Blåbjergvej.

Rutebeskrivelse:
Ruten er 9,7 km og har 185 højde/meter pr. omgang. Den er en god kombination af rødt og blåt spor og giver både godt flow og en del højdemeter. Vi kører igen kombinationen af de to dejlige bakker –  ned mod Vester Hennebysvej og hjem via High Speed tracket (nu opad) og forbi de tre bakker og ned til “tonnes bakke” hvorfra der køres blå hjem til mål. Det bliver en god lang udfordring, som nok kan gøre lidt forskel for både raketter og motionisterne.

Vigtigt:  Det er jo en forholdsvis lang rute, så derfor er U/15 nedsat til en omgang, og U/11 føres ud på ruten og startes ca. 2 km fra start (ved foden af Rævebjerget), så deres omgang bliver afkortet.

Rutens forløb kan kort beskrives således: Ruten starter fra P-pladsen på toppen af Blåbjerg, hvorefter der køres mest til dels blå rute – ved Himmelvejen køres op omkring mål og ud mod P.Gundersensvej og via Invita genvejen ned til Bergs Hule, som køres op til Rævebjerget, hvor der køres ned af Zig Zag og bagom på Blåt sport til vi er forbi Øster Hennebysvej og retur på ad Hængekøjen, så her køres altså mod normal køreretning, så ingen selv træning på sporet! Herfra køres via Kirstens Fald ned til rute 1 og opad gedestien og hjem via Tonnes bakke!

Antal omgange: 
Sport: 4 omgange (ca. 110 min).
U/19: 3 omgange (ca. 90min).
Motion Herre 1 & H50: 3 omgange (ca. 90min).
Damer, D40, Herre Motion 2 & H60:  2 omgange (ca. 70 min).
B&U U/15: 1 fuld omgang (ca. 40 min).
B&U U/11: 1 afkortet omgang (ca. 35 min).

Starttiderne er:
10.00 Sport, U/19 opdelt, men på samme skud
10.01 H50
10.02 Herre Motion 1
10.04 Dame Motion, Dame40, Herre Motion 2 & H60 i blandet opstilling på samme skud
10.06 U/15
OBS: U/11 – samles ved start kl. 09.55 og føres af starter ud på ruten, hvor de startes ca. 2 km fra start, således at de kører en afkortet rute. Vi forventer at starten går på det “hemmelige” sted kl. 10.08, men det er meget vigtigt at U/11 rytterne er klar til at følges med starteren kl. 9:55. U/11 kører dermed en opkortet omgang.

Følg ubetinget vores starters anvisninger på startlinjen, da der kan ske lokale tilretninger.

Tidsplan:
Kl. 8.45 – 9.40 Indskrivning/registrering. Du skal afhente dit startnummer til hver afdeling, så derfor skal du forbi check ind. På nummeret står dit chip nr. Check selv at det er korrekt chip nummer, som du bruger til løbet.Kl. 10.00 Start for alle klasser.
Starten organiseres således:
Sport og  U/19. opdelt  men på samme skud, så 1 minut efter H50 og yderligere 1 minut efter starter Herre Motion 1.
Yderligere 2 minutter efter starter Dame Motion, Dame40, Herre Motion 2 & H60 i en samlet blandet opstilling på samme skud.
Yderligere 2 minutter senere startes U/15. Som beskrevet ovenfor, så har U/11 en speciel start, som foregår ude på ruten.

Kl. 12.45 Præmieoverrækkelse. Der er mindre præmier til et, to og tre i hver klasse samt lodtrækningspræmier blandt alle, som har deltaget i afdelingen. Man skal være fysisk tilstede for at modtage sin lodtrækningspræmie og vi forventer at ALLE deltager i præmieoverrækkelsen.
Til finalen forventes der præmieoverrækkelse kl. 12.45, da der køres længere tid til denne afdeling.

Specielle forhold:
Vi har opvarmet telt på pladsen, og Jyttes Vinter bod er slået op, så der er mulighed for at købe kaffe, kage, suppe, sandwichs og meget andet.Vi prøver at afholde præmieoverrækkelsen så hurtigt som muligt, og sætter pris på at I bakker os op ved denne.

Husk det er til finalen at vi trækker lod om hovedpræmien, som er et gavekort på kr. 10.000 til Vestergades Cykler. Alle cup tilmeldte kan vinde præmien, men skal være på pladsen når den udtrækkes. Kun rutenedtagere, som løbsledelsen har styr på, vil være undtaget fra denne regel.

Vi ses til finalen i Blåbjerg.